Zalety termoizolacyjne

 Email

                                                                                                                                             POBIERZ FAQ W PLIKU PDF

                                                                                                                                    POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

3. Zalety termoizolacyjne domów z bali – badanie naukowe

 

W związku z często powtarzającymi się pytaniami naszych klientów o zalety termoizolacyjne domów z bali zamieściliśmy poniżej artykuł będący szczegółowym wyjaśnieniem tej kwestii na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w USA.

 

Izolacyjność cieplna ścian z bali

 

Panuje przekonanie, że ściany domów o konstrukcji drewnianej nie kumulują lub jedynie w minimalnym stopniu posiadają pojemność cieplną (kumulację cieplną), co jest powodem, że domy te szybko wychładzają się, ale także szybko nagrzewają się. Tego typu przekonanie jest słuszne, lecz, co należy mocno podkreślić, jedynie częściowo, bowiem nie dotyczy całości budownictwa drewnianego.

 

Omawiając tematykę jednorodzinnego budownictwa drewnianego, należy określić co kryje się pod tym pojęciem.

Budownictwo drewniane, to takie, w którym elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostały z drewna tak litego jak z drewna uszlachetnionego. Zaliczyć tu należy:

 

Konstrukcje szkieletowe

Tzw. domy kanadyjskie i domy gotowe, wykonane z drewna litego lub

z materiałów drewnopochodnych. Przestrzeń między elementami szkieletu wypełniona jest izolacją cieplną. Drewniana konstrukcja budynku stanowi jedynie stelaż dla stosownych warstw izolacji. To właśnie ilość jej warstw, a także grubość,

a nie drewniana konstrukcja budynku, decyduje o przepuszczaniu ciepła ścian czy połaci dachu, a tym samym o energooszczędności całego budynku.

 

Ściana z bali litych

Nieco inaczej należy spojrzeć na domy wykonane z drewna litego tj. z bali drewnianych o odpowiedniej grubości, pozwalającej na zagwarantowanie odpowiedniej izolacji ścian bez dodatkowych ociepleń. Dotychczas ściany tych domów zarówno jak tych o konstrukcji szkieletowej, traktowane były jako nie gromadzące ciepła (bez tzw. pojemności cieplnej). Powoli jednak mit ten zostaje obalany co dowodzi badanie opisane poniżej.

 

Czy domy o przedstawionych powyżej konstrukcjach mogą być domami energooszczędnymi?

 

Jesienią 1980 roku, w Stanach Zjednoczonych, na zlecenie Departamentu Budownictwa i Rozwoju Urbanistycznego oraz Departamentu Energii przeprowadzono badania naukowe  w celu stwierdzenia wpływu kumulacji/gromadzenia ciepła konstrukcji ścian na poziom zużycia energii w danych budynkach.

W jednym miejscu zbudowano  6 identycznych obiektów różniących się wyłącznie konstrukcją ścian zewnętrznych. W każdym budynku utrzymywano taką samą temperaturę, przez 28 tygodni okresu badań. Specjaliści z ośrodka badawczego dokładnie rejestrowali zużycie energii w każdym z budynków. 

Do badań postawiono następujące budynki:

Budynek # 1 - izolowany szkielet drewniany, z zewnętrznym obiciem drewnianym, izolacją z wełny szklanej, paroizolacją i płytą g/k, z całkowitą grubością ściany – 11,8 cm.

Budynek # 2 - nie izolowany dom drewniany szkieletowy, z zewnętrznym obiciem drewnianym, bez izolacji z wełny szklanej, z całkowitą grubością ściany 8,9 cm.

Budynek # 3 - izolowany dom murowany z betonowych bloczków, z oblicówką z cegły, izolacją styropianową, paroizolacją, rusztem i płytą g/k, z całkowitą grubością ściany - 29,8 cm.

Budynek # 4 - nie zaizolowany dom murowany z bloczków betonowych, rusztem, paroizolacją i płytą, bez styropianu, z całkowitą grubością ściany - 24,6 cm.

Budynek # 5 - dom z bali o przekroju pełnym prostokątnym, łączonych na pióro i wpust, bez żadnej dodatkowej izolacji, bez paroizolacji i wewnętrznej płyty g/k – z całkowitą grubością ściany - 17,8 cm.

Budynek # 6 - izolowany dom murowany, z cegły, luźnego wypełnienia izolacją perlito, bloczków betonowych i tynków wewnętrznych, z całkowitą grubością ściany - 40,7 cm.

 

Po 28 tygodniach badań stwierdzono:

- podczas 3-tygodniowego okresu wiosennego grzewczego dom z bali (# 5) zużył 46% mniej energii grzewczej niż izolowany dom drewniany szkieletowy (# 1).

- podczas 11-tygodniowego okresu letniego schładzania, dom z bali (# 5) zużył 24% mniej energii do schładzania niż izolowany dom drewniany szkieletowy (# 1).

- podczas 14-tygodniowego okresu zimowego grzewczego, dom z bali (# 5), izolowany dom drewniany szkieletowy (# 1) i izolowany dom murowany (# 6) zużyły podobnej ilości energii grzewczej.

 

Dlaczego dom o ścianach wykonanych z bali grubości 18 cm zużył mniej energii do ogrzania jak i schładzania budynku niż budynek o typowej drewnianej konstrukcji szkieletowej, uznawanej dotychczas za konstrukcję energooszczędną i dlaczego w okresie zimowym, zużył podobną ilość energii co dom o murowanych, warstwowych ścianach zewnętrznych? Właśnie na te pytania miały dać odpowiedź przeprowadzone badania.

Odpowiedź na zadane powyżej pytanie znajduje się, między innymi, we wskaźniku bezwładności cieplnej - tj. czynniku, który mówi że: Im wyższa jest jego wartość tym budynek utrzymuje bardziej stałą temperaturę, ponieważ magazynuje ciepło w ciągu dnia, a oddaje je po zachodzie słońca, gdy powietrze na zewnątrz ochładza się. Budynki o niskiej bezwładności cieplnej szybko nagrzewają się od słońca

i szybko się wychładzają.

Poniżej przestawiono wskaźniki bezwładności cieplnej dla ścian z litych bali drewnianych w porównaniu do wskaźników innych materiałów stosowanych powszechnie na ściany zewnętrzne budynków;

- ściana z drewna litego grub. 15,2 cm - 4,17

- ściana z betonu, grub. 15,2 cm - 3,92

- ściana z cegły pełnej grub. 15,2 cm - 3,37

- wełna mineralna grub. 15,2 cm - 0,05

- ściana z drewna litego grub. 20,0 cm - 5,28

- ściana z betonu, grub. 20,0 cm - 4,34

- ściana z cegły pełnej grub. 20,0 cm - 4,02

- wełna mineralna grub. 20,0 cm - 0,07

Z powyższego zestawienia widać, że ściany z drewna litego posiadają zdecydowanie większy „bufor ciepła” od ścian z cegły czy betonu. Najlepiej

z powyższych zapobiegają zbyt szybkim zmianom temperatur wewnątrz, zarówno latem jak i zimą.

Podsumowując należy podkreślić, że domy z litych bali drewnianych, mogą być określane jako budynki o niskim zużyciu energii. Powyższe zestawienie nie dotyczy budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej, które swoje właściwości cieplne osiągają jedynie dzięki odpowiednim grubościom izolacji,

Stosowana w nich konstrukcja drewniana tworzy jedynie straty cieplne (tzw. mostki cieplne).

W tym momencie warto także wspomnieć o sposobach łączenia bali (3 przykłady oraz ich cechy), które mogą mieć znaczący wpływ na szczelność i stabilność konstrukcji:

 

Bale okrąglaki - łączenia nakładkowe (na obłap – Rys. 1)

Jeżeli średnica bali wynosi 25 cm to w miejscu samych łączeń jednego

z drugim balem powierzchnia zmniejsza się nawet o połowę co wpływa niekorzystnie przede wszystkim na wspomniany już „bufor ciepła” oraz stabilność konstrukcji. Ponadto „okrąglaka” nie sposób heblować, jest narażony w większym stopniu na osiadanie brudu, a wewnętrzne powierzchnie ścian są o wiele bardziej uciążliwe do wykańczania.

3Rys1Baleokraglaki

 

Bale prostokątne - łączenia nakładkowe (na obłap – Rys. 2)

Podobnie jak wyżej taki typ łączeń jest mniej stabilny i narażony na liczne mostki termiczne (straty cieplne).

3Rys2Bale

 

Bale prostokątne – łączenia na 2 obce pióra (Rys. 3)

Technika ta jest znacznie bardziej stabilna, szczelność łączeń zapewniają obce pióra oraz filc między nimi. Badania kamerą termowizyjną wykazują kilkukrotnie większą szczelność takiej technologii.

3Rys3Laczenia

 

Niezwykle istotnym czynnikiem dla utrzymania ciepła domu z bali jest także wykonanie odpowiednich łączeń (zamków w narożnikach budynku). Nieszczelne zamki narażają użytkowników domów z bali na duże straty ciepła. Oprócz specjalistycznych narożnikowych wycięć należy również stosować odpowiednie uszczelnienia (np. filc). Narożnik takiego domu jest newralgicznym jego miejscem, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę (zdjęcie strona 15). 

 

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

POBIERZ FAQ W PLIKU PDF

 

LAUR EKSPERTA

laur_eksperta_2018

OD MINISTRA

wyroznienie_mini

PISZĄ O NAS

Pisz_o_nas_2_compress

Kontakt Sielanka

Telefony:

+48 502 071 379
+48 (71) 725 34 22


Konsultant
konsultant@sielanka.eu

Biuro
biuro@sielanka.eu

Dział Projektów
projekty@sielanka.eu

Dział Techniczny
technolog@sielanka.eu

Dział Marketingu
marketing@sielanka.eu

Sielanka
ul. Spokojna 21
55-002 Dobrzykowice
koło Wrocławia