Formalności

 Email

                                                                                                                                                POBIERZ FAQ W PLIKU PDF

                                                                                                                                     POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

4. Formalności związane z rozpoczęciem budowy                                                                        

Budowa domu jest dla wielu z nas poważną inwestycją a dla niektórych wręcz życiową. Zanim przystąpimy do tak poważnego w naszym życiu przedsięwzięcia, warto zdobyć potrzebne i niezbędne informacje związane bezpośrednio z budową własnego, wymarzonego domu.

Nasz poradnik pomoże Państwu przybliżyć i zrozumieć problematykę związaną z tą inwestycją. Najważniejszą rzeczą na samym początku inwestycji jest to, że aby wybudować dom musimy najpierw zakupić działkę, mamy na myśli tych, którzy czytając nasz poradnik nie są jeszcze szczęśliwymi posiadaczami gruntu. Jest to dobry moment na zastanowienie się, jaki dom chcemy wybudować, znaleźć odpowiedni dla nas projekt i firmę, która zrealizuje nasze marzenia.

W pierwszej kolejności wybieramy projekt domu - pomoże to uniknąć ograniczeń, z których wcześniej nie zdawalibyśmy sobie sprawy. Są to dla przykładu wymiary działki czy odległość usytuowania budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Następnie by mieć pewność, że nasz projekt będzie możliwy do zrealizowania na danym terenie powinniśmy złożyć wizytę w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy i sprawdzić czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania terenu (w przypadku jego braku występujemy o decyzję o warunkach zabudowy dla naszej nieruchomości). W ten sposób uzyskamy informację o przeznaczeniu działki i o ewentualnych ograniczeniach np. wysokość budynku, kąty dachu, dostępu do dróg dojazdowych itp.

Przed zakupem gruntu warto jeszcze sprawdzić prawnego właściciela działki oraz ewentualne zadłużenia czy zobowiązania przypisane do tego terenu. Tę czynność wykonamy w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Mając już działkę i projekt naszego domu jesteśmy zobowiązani uzyskać pozwolenie na budowę (w urzędzie starostwa). Do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę należy zgromadzić dokumenty:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu - jest to usytuowanie przez projektanta naszego budynku i takich elementów jak brama wjazdowa czy lokalizacja zbiornika na nieczystości na mapie naszej działki. Warto w tym momencie wspomnieć, że aktualne mapy do celów projektowych są wydawane przez składnice map geodezyjnych, które obejmują określony teren. Bardzo często czas oczekiwania na mapy jest długi i warto w ten dokument zaopatrzyć się odpowiednio wcześniej,

- projekt architektoniczno-budowlany naszego domu - możemy zmówić projekt indywidualny, projekt gotowy lub adaptację projektu gotowego. Projektant jest zobowiązany do przekazania nam czterech jego egzemplarzy. Powinniśmy również zwrócić uwagę czy zostało dołączone zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów i ubezpieczenie. Jest to wymóg urzędowy,

- przydział mocy (prądu) wydawany przez zakład energetyczny. Jeśli jest doprowadzony gaz to również promesę przydziału gazu a także oświadczenia innych zakładów o zapewnieniu dostaw mediów (wody, ciepła). Decyzja (zgoda na budowę) powinna być wydana w przeciągu jednego miesiąca (w sprawach trudnych do 2 miesięcy). Pozwolenie jest wydawane bezterminowo natomiast budowę trzeba rozpocząć w ciągu dwóch lat i przerwa w inwestycji nie może trwać dłużej niż dwa lata. Istnieje możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy dom.

Dodatkowych pozwoleń na budowę nie wymagają m.in. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (wymagane jest jedynie zgłoszenie organom administracji architektoniczno-budowlanej).

Kolejnym obowiązkiem inwestora jest zatrudnienie kierownika budowy i złożenie zawiadomienia do inspektoratu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu budowy (7 dni przed rozpoczęciem robót). Musimy również pamiętać o dołączeniu do zawiadomienia oświadczenia, od naszego kierownika budowy, o przyjęciu obowiązków na budowie. Wspomniana osoba powinna posiadać wieloletnie doświadczenie. Będzie ona fachowym rzecznikiem dbającym o prawidłowość całej inwestycji, potwierdzonej odpowiednimi wpisami do dziennika budowy i odbierając od firmy wykonawczej kolejne etapy budowy Państwa domu. Dziennik budowy to urzędowy dokument, w którym odnotowuje się przebieg robót. Kiedy już zostanie dokonany ostatni wpis, całość dokumentacji budowlanej należy złożyć do referatu budownictwa w celu odbioru obiektu przez upoważnionego pracownika.  

 

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

POBIERZ FAQ W PLIKU PDF

 

LAUR EKSPERTA

Zobacz Artykuł

OD MINISTRA

wyroznienie_mini

PISZĄ O NAS

Pisz_o_nas_2_compress

Kontakt Sielanka

Telefony:

+48 502 071 379
+48 (71) 725 34 22


Konsultant
konsultant@sielanka.eu

Biuro
biuro@sielanka.eu

Dział Projektów
projekty@sielanka.eu

Dział Techniczny
technolog@sielanka.eu

Dział Marketingu
marketing@sielanka.eu

Sielanka
ul. Spokojna 21
55-002 Dobrzykowice
koło Wrocławia