25.11.2021 - Sielanka z wizytą u ex-Inwestorów

 Email

25.11.2021 r. - po otrzymanym zaproszeniu od Pani Pauliny oraz Pana Krzysztofa udaliśmy się na budowę, której

                        stan surowy otwarty zrealizowaliśmy w styczniu 2021 r. Grupa Sielanka podjęła się wykonania kolejnych

                        prac. Od profesjonalnej impregnacji i malowania, stawiania i obróbki komina, po montaż okien i poszycia

                        dachowego. Obecnie trwają intensywne prace wewnątrz domu i przemili Inwestorzy powoli przygo-

                        towują się do wprowadzki. Spotkanie było ogólną analizą całego procesu budowy, przy okazji

                        przeprowadzono pomiar obiektu kamerą termowizyjną i dokonano doszczelnienia. 

                        Serdeczna atmosfera podczas wizyty spowoduje, że przy następnej okazji, przejazdu czy realizacji na

                        opolszczyźnie, na pewno skorzystamy z zaproszenia na kawę :)

                       

                                                                              

                  wizytjak05

                  wizytjak02

                  wizytjak03

                  wizytjak04

                  wizytjak06

                  wizytjak07

                  wizytjak08

                  wizytjak01

                 

                                 

                                                                                                                     Pozdrawiamy 

                                                                                                                     Grupa Sielanka


 

LAUR EKSPERTA

Zobacz Artykuł

OD MINISTRA

wyroznienie_mini