Powstaje drewniany klasztor w okolicach Częstochowy.

 Email

 

 W okolicach Częstochowy powstaje klasztor budowany w technologii wieńcowej. Z oczywistych względów przedsię-
wzięcie ma wymiar wyjątkowy. Realizacja tego typu konstrukcji wymaga szczególnego zaangazowania, znajomości wszelkich
aspektów dotyczących zarówno projektowania jak i wiedzy praktycznej z dziedziny budownictwa drewnianego.
O dalszych postępach prac przy budowie klasztoru będziemy Państwa informować.

                   .

                  klaszor06

                      .

                  klaszor07

                      .

                  klaszor08

                      .

                  klaszor09

                      .

                  klaszor10

                      .

                  klaszor02

                      .

                  klaszor03

                      .

                  klaszor05

                      .          

                                 

Pozdrawiamy 

Grupa Sielanka


 

LAUR EKSPERTA

Zobacz Artykuł

OD MINISTRA

wyroznienie_mini